Clema pentru imbinari mocheta 93950

Clema pentru imbinari mocheta 93950